Lakossági azbesztmentesítési pályázat – Ügyfélszolgálati GY.I.K

 

 

 1. Miről szól a pályázat?
 2. Kik pályázhatnak?
 3. Egy Címre hány pályázat adható be?
 4. Mikortól lehet pályázni?
 5. Meddig lehet pályázni?
 6. Mi az az azbeszt?
 7. Mit jelent a közeli és távoli fotó? Minek kell látszódnia?
 8. Hogy becsüljem meg a kert végében felhalmozott azbeszt mennyiségét?
 9. Hogyan fogják elszállítani az azbesztet?
 10. Ki fogja elszállítani?
 11. Meddig kell tárolnom a hulladékot, mikor fogják elszállítani?
 12. Kapok eszközöket a szállítás előkészítéséhez? Amennyiben igen, hogyan?
 13. Leszedhetem a tetőről magam az azbesztet?
 14. A vállalkozó le is szedi a tetőről az azbesztet?
 15. Hova rakjam a leszedett azbesztet?
 16. Kapok-e pénzbeli támogatást a tetőcseréhez?
 17. Ha magam beszállítom valahova az azbesztet, a támogatás egy részét akkor megkapom pénzben?
 18. Ha pályázok, kapok pénzbeni / anyagi juttatást?
 19. Milyen formában lehet pályázni?
 20. Hol kapok tájékoztatást, segítséget?
 21. Miért szükséges ennyi adatot megadni, azért, hogy elvigyék a veszélyes hulladékot?
 22. Ki pályázhat helyettem, ha van azbesztem, de nem adottak a feltételeim a pályázat beadásához (pl. külföldön vagyok, kórházban vagyok, nincs internetem és számítógépem, stb. )
 23. Hová viszik az azbesztet, amit elvisznek tőlem?
 24. Mit kezdenek az elszállított azbeszttel?
 25. Hogy kapok visszaigazolást, hogy ártalmatlanításra került az elszállított azbeszt?
 26. Mennyi fér egy raklapra?
 27. Mennyi fér egy big-bag zsákba?
 28. Segítenem kell szállításkor a felrakásban?
 29. Van lehetőség hiánypótlásra?
 30. Meddig van lehetőség hiánypótlásra?
 31. Hányszor van lehetőség hiánypótlásra?
 32. Hol és Hogyan lehet hiánypótlást benyújtani?
 33. Visszavonhatom a pályázatomat?
 34. Visszavonás után adhatok Be még új pályázatot?
 35. Elutasították a pályázatomat, van lehetőség újat benyújtani?
 36. Egy személy hány db pályázatot nyújthat be?
 37. Mikor derül ki a bírálat eredménye?
 38. Hol láthatom a bírálat eredményét?
 39. Mi az a Támogatói Okirat?
 40. Miért nem fizetik ki nekem, és majd én megoldom?
 41. Kell fizetnem a vállalkozónak?
 42. A vállalkozó kijött, kért pár ezer Ft-t, és elvitte. Nem kellett aláírni semmit. Mi a teendőm?
 43. Én nyertem, de nem leszek otthon csak a fiam, feleségem, stb. Ők átadhatják a hulladékot?
 44. Szeretnék pályázni, de még a tetőn van. Az elszállításig leszedik. Pályázhatok?
 45. Alig van pár m2 palám, pályázhatok?
 46. Bármekkora mennyiségre pályázhatok?
 47. Ömlesztett palám van, és mellette egyéb építési hulladék. Nem tudom szétválogatni. Így is pályázhatok?
 48. Összetörjem a palát, hogy jobban elférjen?
 49. Meddig kell megőrizni a Szállítási lap (SZ-lap) saját példányomat, a Támogatói Okiratot?
 50. Most nem tudok pályázni, lesz még ilyen pályázat?
 51. Miért veszélyes az azbeszthulladék?
 52. Az azbesztes szigetelőanyagot miért nem veszik át? Az is azbeszt!
 53. Édesapám/édesanyám elhunyt, a pályázatukat elfogadták, de a még a hagyatéki eljárás nem zajlott le. Akkor is elviszik az azbesztet?
 54. Amennyiben a pályázatot megnyertem, de az elszállításig eladom az ingatlant és a birtokbaadás megtörténik, akkor elviszik az azbesztet az új tulajdonostól?
 55. Amennyiben két különböző ingatlannal szeretnék pályázni, van-e lehetőségem egy pályázaton belül ezt megtenni?
 56. Lehet-e ugyanazzal az e-mail címmel több külön pályázatot benyújtani?
 57. Nyertes pályázat esetén van lehetőség az elszállítás időpontját módosítani, halasztani?
 58. Honnan tudom, hogy a tulajdonomban lévő azbeszthulladék HAK 17 06 05* azbeszthulladék-e?
 59. A szakszerű bontásról kell igazolás?
 60. A pályázat keretébe az onduline bitumenes hullámlemez is beletartozik?
 61. Milyen időszakban fogják elszállítani az azbeszt hulladékot?
 62. Hiánypótlás esetén hol tudom követni a státuszt?

 

 

 1. Miről szól a pályázat?

A pályázat a Pályázó által benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű, 17 06 05* HAK azbeszt tartalmú építési hulladék összegyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik.

 

 1. Kik pályázhatnak?

Nyertes pályázó lehet, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

 • Természetes személy
 • A Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes személyekkel egy tekintet alá eső társasház, egyházi jogi személy vagy lakásszövetkezet.

A pályázatot benyújthatja:

 • bármely nagykorú természetes személy;
 • kiskorú természetes személy helyett törvényes képviselője;
 • cselekvőképtelen nagykorú, vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy helyett gondnoka;
 • Ht. 91. § (3) bekezdése szerinti pályázó esetén annak képviseletére jogosult, a jogosultságának egyidejű igazolása mellett.

Felhívjuk a figyelmet! Amennyiben az azbeszthulladék tulajdonosa helyett a pályázatot a meghatalmazott nyújtja be a képviseletre szóló jogosultságot meghatalmazással – és annak alátámasztásával – szükséges igazolni. A Pályázati adatlapon és a kötelező Nyilatkozaton a Meghatalmazó (azbeszthulladék tulajdonosa) adatait kell feltüntetni. Meghatalmazott igénybevételével eljáró pályázó esetén a dokumentumokat mind a meghatalmazott, mind pedig a meghatalmazó jogosult aláírni. Ebben az esetben a kapcsolattartási adatoknál a beadó, vagyis a Meghatalmazott elérhetősége (telefonszám, e-mail cím) kerül megadásra.

 

 1. Egy Címre hány pályázat adható be?
  • Egy Pályázó legfeljebb 1 db elszállítási cím vonatkozásában jogosult pályázatot benyújtani.
  • Egy elszállítási cím vonatkozásában legfeljebb 1 pályázat nyújtható be.

 

 1. Mikortól lehet pályázni?

Pályázni a benyújtási időszakon belül 2023. július 14. 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig lehet.

 

 1. Meddig lehet pályázni?

Pályázni a benyújtási időszakon belül 2023. július 14. 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig lehet.

 

 1. Mi az az azbeszt?

Az azbeszt (kőlen, hegyilen, bányalen, foszkő) kémiailag magnézium-szilikát (névváltozata: szerpentinit). Ásványtanilag krizotilazbeszt, a IV. (szilikátok) ásványosztályon belül a szerpentinásványok csoportjába tartozik, szálas szerkezetű rétegszilikát, a monoklin kristályrendszerbe tartozik. Ipari felhasználása az 1970-es évekig jelentős volt. A legtöbb iparilag fejlett államban, így hazánkban is felhasználását azóta betiltották, és a felderített felhasználási területekről eltávolítva veszélyes anyagként ártalmatlanítják.

Az azbesztcementet tartalmazó építőanyagok bontáskor veszélyes hulladéknak minősülnek.

 

 1. Mit jelent a közeli és távoli fotó? Minek kell látszódnia?

Színes, jól kivehető, egyértelmű, az azbeszthulladékot jól szemléltető fotók különböző távolságokból, melyek egyértelműen alátámasztják a hulladék mennyiségét és minőségét.

 

 1. Hogy becsüljem meg a kert végében felhalmozott azbeszt mennyiségét?

Azon felület mennyisége alapján, ahonnan az azbeszthulladék keletkezett.

Az https://azbeszt.nhkv.hu pályázati felületen az alábbi sávos táblázat segítségével a Pályázónak – a megfelelő sávba tett x-szel – becsülnie szükséges az elszállíttatni kívánt azbeszthulladék mennyiségét. Kérjük, azon mértékegység alapján becsüljön, amellyel megítélése szerint a legjobb közelítést éri el. Amennyiben bizonytalan, inkább a magasabb értéket jelölje meg.

 

 1. Hogyan fogják elszállítani az azbesztet?

A támogatással érintett azbeszttartalmú hulladékának összegyűjtését és szállítását megfelelő szakértelemmel és engedéllyel rendelkező vállalkozó végzi, aki örömmel áll az Ön rendelkezésére. A Támogató Okirat kiadását követően a vállalkozó első körben telefonon fogja Önnel felvenni a kapcsolatot az elszállítás részleteinek egyeztetése érdekében.

 

 1. Ki fogja elszállítani?

A támogatással érintett azbeszttartalmú hulladékának összegyűjtését és szállítását megfelelő szakértelemmel és engedéllyel rendelkező vállalkozó végzi.

 

 1. Meddig kell tárolnom a hulladékot, mikor fogják elszállítani?

A Támogatói Okirat kiközlését követően az elszállítás dátumáról a vállalkozó fog Önnel egyeztetni.

Várhatóan az azbeszt hulladék elszállítására 2023. október hónaptól – 2024. augusztus végéig fog sor kerülni.

 

 1. Kapok eszközöket a szállítás előkészítéséhez? Amennyiben igen, hogyan?

A Támogatói Okirat kiközlését követően a vállalkozó felveszi Önnel a kapcsolatot, amikor egyeztetni tudják majd az eszközök átadását.

A vállalkozó fogja Önnek biztosítani az azbeszthulladék szállításához szükséges pl. big-bag zsákot/ raklapot.

A fokozott egészségkárosító hatása miatt, egészségének és környezetének védelme érdekében kérjük, hogy a támogatással érintett azbeszttartalmú hulladékának összegyűjtését és szállításra történő előkészítését (pl. big-bag zsákba pakolás) bízza megfelelő szakértelemmel és engedéllyel rendelkező vállalkozóra, aki megfelelő védőfelszereléssel is rendelkezik.

 

 1. Leszedhetem a tetőről magam az azbesztet?

Az azbesztcementet tartalmazó építőanyagok bontásakor veszélyes hulladéknak minősülnek. Az Ön egészsége és környezetének védelme érdekében, az azbeszt leszedését ajánlott szakértelemmel rendelkező vállalkozóra bízni.

 

 1. A vállalkozó le is szedi a tetőről az azbesztet?

Az NHKV Zrt. által nyújtott támogatás nem tartalmazza az azbeszthulladék leszedését a tetőről, kizárólag annak elszállítását és ártalmatlanításra történő leadását. Tetőcserére nincs lehetőségünk támogatást biztosítani.

 

 1. Hova rakjam a leszedett azbesztet?

Kérjük, hogy a hulladékot egy helyre, a szállító járművel jól megközelíthető helyen gyűjtse össze.

A vállalkozó fogja Önöknek biztosítani az azbeszthulladék szállításához szükséges big-bag zsákot/ raklapot.

Emelőhátfalas autóval történő szállítás esetén, az elszállítási területnek sima, szilárd burkolatú felületnek kell lenni, ahová le lehet engedni az emelőhátfalat. Ebben az esetben biztosított, hogy egy kézi békaemelővel a raklapot biztonságosan rá lehet húzni az emelőhátfalra.

Önrakodós (KCR) járművel történő szállítás esetén kb. 3-4 m-re meg kell tudnia közelítenie a raklapot/BigBag zsákokat a járműnek.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék közterületre történő kihelyezése hatóságilag TILOS.

 

 1. Kapok-e pénzbeli támogatást a tetőcseréhez?

Nem. Az NHKV Zrt.-nél nincsen lehetőség tetőcseréhez történő támogatás megpályázására.

 

 1. Ha magam beszállítom valahova az azbesztet, a támogatás egy részét akkor megkapom pénzben?

Nem. A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A Pályázó által benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék összegyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik.

 

 1. Ha pályázok, kapok pénzbeni / anyagi juttatást?

Nem. A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A Pályázó által benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék összegyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik.

 

 1. Milyen formában lehet pályázni?

A pályázatot kizárólag elektronikusan, sikeres regisztrációt követően van mód benyújtani a https://azbeszt.nhkv.hu felületen keresztül a Pályázati adatlap teljeskörű kitöltésével.

A regisztrációval kapcsolatos részletes információkat a Kitöltési útmutató tartalmazza, melyet kérünk alaposan elolvasni a Pályázat benyújtása előtt.

 

 1. Hol kapok tájékoztatást, segítséget?

A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Pályázati felhívás és a Kitöltési útmutató tartalmazza.

 

 1. Miért szükséges ennyi adatot megadni, azért, hogy elvigyék a veszélyes hulladékot?

Az adatokra, a támogatás elbírálásához, megvalósításához és az Ön beazonosításához van szükségünk. A személyes adatok kezeléséhez adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza a szükséges információkat.

 

 1. Ki pályázhat helyettem, ha van azbesztem, de nem adottak a feltételeim a pályázat beadásához (pl. külföldön vagyok, kórházban vagyok, nincs internetem és számítógépem, stb. )

Ilyen esetekben Meghatalmazott útján van lehetősége pályázatot beadni. A Meghatalmazás formanyomtatványa elérhető a https://azbeszt.nhkv.hu/letoltheto-dokumentumok/ oldalról.

Felhívjuk a figyelmet! Amennyiben az azbeszthulladék tulajdonosa helyett a pályázatot a meghatalmazott nyújtja be a képviseletre szóló jogosultságot meghatalmazással – és annak alátámasztásával – szükséges igazolni. A Pályázati adatlapon és a kötelező Nyilatkozaton a Meghatalmazó (azbeszthulladék tulajdonosa) adatait kell feltüntetni. Meghatalmazott igénybevételével eljáró pályázó esetén a dokumentumokat mind a meghatalmazott, mind pedig a meghatalmazó jogosult aláírni. Ebben az esetben a kapcsolattartási adatoknál a beadó, vagyis a Meghatalmazott elérhetősége (telefonszám, e-mail cím) kerül megadásra. A Meghatalmazás formanyomtatványán minden mező kitöltése kötelező.

 

 1. Hová viszik az azbesztet, amit elvisznek tőlem?

Engedéllyel rendelkező veszélyes hulladék kezelő/ártalmatlanító pontokra.

 

 1. Mit kezdenek az elszállított azbeszttel?

A veszélyes azbeszthulladék hulladéklerakóba kerül, és lerakással ártalmatlanítják. Ezzel biztosítják, hogy az azbeszthulladéknak ne legyen az élő környezetre gyakorolt káros hatása.

A beszállításra kerülő veszélyes hulladékszállítmányt ellenőrzik, ezt követően a szállítmányt hídmérlegen mérlegelik.

A veszélyes hulladékok szilárd burkolatú belső úton, szállító járművön kerülnek elszállításra az adott veszélyeshulladék-lerakó medencéhez. A veszélyeshulladék-tároló medence szigetelt, geofizikai monitoring rendszerrel ellátott lerakóhely.

A medencének a beszállítási útvonalhoz legközelebb eső részén kialakított, szállítójárművek fogadására alkalmas, közlekedő rámpán keresztül közvetlenül a medencébe kerül beszállításra a hulladék. A kamionos, nyerges gépjárműveken lévő küldeménydarabos (csomagolt) veszélyes hulladékszállítmányok targoncával vagy targoncavillával ellátott homlokrakodó géppel kerülnek leemelésre, lepakolásra. Az ömlesztett hulladékot beszállító konténeres és billenőplatós szállítójárművek a lejárórámpán lehajtva, annak aljában, illetve a depónián belül kialakított belső közlekedési úton megállva ürítik le a konténerből, illetve a rakfelületről a hulladékot.

Amennyiben az azbeszt hulladék ömlesztetten kerül beszállításra a lerakóba, az elhelyezés után fedésre kerül takarófölddel vagy más hulladékkal annak érdekében, hogy a kiporzást meggátoljuk. Amennyiben az azbeszt hulladék zsákos csomagolásban kerül beszállításra, úgy egymáshoz illeszkedően a lerakási rétegrendnek megfelelően kerülnek elhelyezésre.

 

 1. Hogy kapok visszaigazolást, hogy ártalmatlanításra került az elszállított azbeszt?

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése alapján: A hulladékkezelő vagy a kereskedő a szállítási lap rá vonatkozó egy példányát bizonylatként megőrzi, a másik példányt a veszélyes hulladék átvételét követő 30 napon belül a hulladék átadójának(pályázónak) visszajuttatja.

 

 1. Mennyi fér egy raklapra?

Az EUR raklap teherbírása 1.000 – 1.500 kg. Kérjük, a gyártói utasításnak megfelelően használja!

 

 1. Mennyi fér egy big-bag zsákba?

Egy zsák kb. 50 m2 bontott pala befogadására alkalmas, terhelhetősége 500 – 1.000 kg. Kérjük, a gyártói utasításnak megfelelően használja!

 

 1. Segítenem kell szállításkor a felrakásban?

Nem. Ön és környezetének védelme érdekében kérjük, hogy a támogatással érintett azbeszttartalmú hulladékának összegyűjtését bízza megfelelő szakértelemmel és engedéllyel rendelkező vállalkozóra.

 

 1. Van lehetőség hiánypótlásra?

Igen. Hibásan vagy hiányosan benyújtott pályázat esetén a Támogató legfeljebb egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót. A hiánypótlási felhívás elektronikus úton történő átvételétől számított 8 napon belül van lehetősége a Pályázónak a hiánypótlással érintett adatok / dokumentumok pótlására, javítására a pályázati felületen keresztül. Amennyiben a Pályázó a hiánypótlási felhívás első kiküldésétől számított 3 napon belül nem nyitja meg a hiánypótlási felhívást a pályázati felületen, akkor a hiánypótlási felhívás újból kiküldésre kerül a Pályázó részére. A második megküldéstől számított 3 nap elteltével a hiánypótlási felhívást minden esetben kézbesítettnek (átvettnek) tekintjük.

Hiánypótolható adatok, dokumentumok köre:

 1. kötelező nyilatkozat, amennyiben megfelelő aláírás / tanúk / dátum nélkül, vagy sérült fájlként került benyújtásra;
 2. legalább 2 db fotó, amennyiben a fotók tárgya a jelen pályázati felhívásban jelzett céllal nincs összhangban, vagy nem egyértelműen kivehető rajta a HAK 17 06 05* kódú azbeszthulladék, vagy sérült fájlként került(ek) benyújtásra;
 3. pályázati adatlapon szereplő adatok, amennyiben elírás vagy félreértelmezés miatt helytelenül kerültek kitöltésre;
 4. meghatalmazás, amennyiben nem, vagy hiányosan (megfelelő aláírás / tanúk / dátum nélkül, vagy sérült fájlként) került benyújtásra;
 5. gondnoki nyilatkozat, amennyiben nem, vagy hiányosan (megfelelő aláírás / tanúk / dátum nélkül, vagy sérült fájlként) került benyújtásra;
 6. képviseleti jogosultság igazolása, amennyiben nem egyértelműen megállapítható a képviseleti jogosultság a Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes személyekkel egy tekintet alá eső társasház, egyházi jogi személy vagy lakásszövetkezet pályázó vonatkozásában;
 7. bármely tekintetben hiánypótlásra szoruló adatszolgáltatás.

A hiánypótlás kizárólag a hiánypótlási időszakon belül nyújtható be. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz maradéktalanul eleget, úgy a pályázata elutasításra kerül. Hiánypótlás során az online felületen generált nyilatkozat ismételt aláírása és beküldése szükséges.

A hiánypótlással kapcsolatos részletes információkat a Kitöltési útmutató tartalmazza, melyet kérünk alaposan elolvasni a Pályázat benyújtása előtt.

 

 1. Meddig van lehetőség hiánypótlásra?

A hiánypótlási felhívás elektronikus úton történő átvételétől számított 8 napon belül van lehetősége a Pályázónak a hiánypótlással érintett adatok / dokumentumok pótlására, javítására a pályázati felületen keresztül. Amennyiben a Pályázó a hiánypótlási felhívás első kiküldésétől számított 3 napon belül nem nyitja meg a hiánypótlási felhívást a pályázati felületen, akkor a hiánypótlási felhívás újból kiküldésre kerül a Pályázó részére. A második megküldéstől számított 3 nap elteltével a hiánypótlási felhívást minden esetben kézbesítettnek (átvettnek) tekintjük.

 

 1. Hányszor van lehetőség hiánypótlásra?

Egyszeri alkalommal van lehetőség a hiánypótlásra, az elektronikus úton kapott hiánypótlási felhívásban foglalt előírásoknak és határidőnek megfelelően.

 

 1. Hol és Hogyan lehet hiánypótlást benyújtani?

Hiánypótlást benyújtani a hiánypótlásról szóló elektronikus értesítésben kapott link segítségével, a pályázati felületen van lehetőség, de közvetlenül is beléphet pályázati fiókjába.

A hiánypótlással kapcsolatos részletes információkat a Kitöltési útmutató tartalmazza, melyet kérünk alaposan elolvasni a Pályázat benyújtása előtt.

 

 1. Visszavonhatom a pályázatomat?

A Pályázó pályázatát az azbeszt hulladék elszállításáig jogosult visszavonni, illetve a pályázattól elállni. Visszavonási vagy elállási szándékot az online felületen, a https://azbeszt.nhkv.hu-n a pályázati fiókjában kell rögzíteni és beküldeni a Támogató részére.

A Támogatói Okirattal és a pályázattól való elállással kapcsolatos részletes információkat a Kitöltési útmutató tartalmazza, melyet kérünk alaposan elolvasni a Pályázat benyújtása előtt.

 

 1. Visszavonás után adhatok be még új pályázatot?

Igen. Pályázat beadására a beadási határidőn belül, 2023.08.04. 24:00 óráig van lehetőség.

 

 1. Elutasították a pályázatomat, van lehetőség újat benyújtani?

Igen. Pályázat beadására a beadási határidőn belül, 2023.08.04. 24:00 óráig van lehetőség.

 1. Egy személy hány db pályázatot nyújthat be?

Egy személy saját nevében 1 db pályázatot nyújthat be. (Meghatalmazottként nincs meghatározva a benyújtható pályázatok száma.)

 1. Egy Pályázó legfeljebb 1 db elszállítási cím vonatkozásában jogosult pályázatot benyújtani.
 2. Egy elszállítási cím vonatkozásában legfeljebb 1 pályázat nyújtható be.

 

 1. Mikor derül ki a bírálat eredménye?

A Támogató a Pályázót a támogatás elnyeréséről a döntés meghozatalát követő 15 naptári napon belül a pályázatában megadott e-mail címére küldött levélben értesíti a Támogatói Okirat kiadásával. A Támogatói Okirat az online felületen a pályázói fiókjában, valamint az értesítésről szóló levélben küldött linken keresztül érhető el.

 

 1. Hol láthatom a bírálat eredményét?

A Támogató a Pályázót a támogatás elnyeréséről a döntés meghozatalát követő 15 naptári napon belül a pályázatában megadott e-mail címére küldött levélben értesíti a Támogatói Okirat kiadásával. A Támogatói Okirat az online felületen a pályázói fiókjában, valamint az értesítésről szóló levélben küldött linken keresztül érhető el.

A Támogatói Okirat a döntés meghozatalával lép hatályba. A Pályázónak aláírási és visszaküldési kötelezettsége nincs.

A Pályázó a Támogatói Okirat hatályba lépésével Kedvezményezettnek minősül.

Felhívjuk a figyelmet! A Támogatói Okiratot kézbesítettnek kell tekinteni az elektronikus úton történő kiküldés esetén. Az elektronikus kézbesítés pályázó érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása esetén (pl. spam mappa, megtelt postafiók), a meghiúsulásból eredő bárminemű késedelem vagy kockázat teljes mértékben a Pályázót terheli!

 

 1. Mi az a Támogatói Okirat?

A Támogató a Pályázót a támogatás elnyeréséről a döntés meghozatalát követő 15 naptári napon belül Támogatói Okirat kiadásával értesíti. A Támogatói Okirat a pályázói felületen lesz elérhető, a Támogató elektronikus levélben értesíti erről a pályázót.

 

 1. Miért nem fizetik ki nekem, és majd én megoldom?

Mert nem pénzbeli támogatás.

 

 1. Kell fizetnem a vállalkozónak?

Nem. Nyertes támogatás esetén az elszállítás megvalósításához a Pályázónak önerőt biztosítania nem kell.

 

 1. A vállalkozó kijött, kért pár ezer Ft-t, és elvitte. Nem kellett aláírni semmit. Mi a teendőm?

Kérjük, jelezze számunkra, ha ilyen történik.

Jelen pályázat keretében az NHKV Zrt. nem nyújt direkt pénzbeli támogatást a pályázók részére. Az NHKV Zrt. a nyertes pályázótól az azbeszthulladékot DÍJMENTESEN elszállíttatja. Az elszállítást végző vállalkozó a Kedvezményezettől semmilyen jogcímen és indokkal nem kérhet és fogadhat el pénzbeli ellentételezést!

A szállítást végző vállalkozó kizárólag az SZ-lapon feltüntetendő személyes adatokat (pályázó neve és a pályázat kódszáma) jogosult elkérni, ezen kívül más személyes adatot nem kérhet!

 

 1. Én nyertem, de nem leszek otthon csak a fiam, feleségem, stb. Ők átadhatják a hulladékot?

Igen, töltsön ki egy Meghatalmazást és mutassa be a szállítást végző vállalkozónak.

 

 1. Szeretnék pályázni, de még a tetőn van. Az elszállításig leszedik. Pályázhatok?

Igen. A pályázat benyújtásakor és annak pozitív elbírálásához nem szükséges, hogy azbeszthulladék már leszedett állapotban legyen. Azonban szükséges annak lenyilatkozása a pályázati nyilatkozatban, hogy a Pályázó biztosítja az azbeszthulladék összegyűjtését a tervezett elszállítás időpontjáig, amennyiben arra a pályázat benyújtásáig nem került sor.

 

 1. Alig van pár m2 palám, pályázhatok?

Igen, nincsen alsó korlát meghatározva a mennyiséget illetően.

 

 1. Bármekkora mennyiségre pályázhatok?

A maximum elszállítható azbeszthulladék mennyisége 400 m2, amely ingatlanonként kerül megállapításra.

 

 1. Ömlesztett palám van, és mellette egyéb építési hulladék. Nem tudom szétválogatni. Így is pályázhatok?

Igen, azonban a benyújtott pályázatok értékelése során fontos szempont, hogy az azbeszthulladék más hulladéktól mentes legyen. Kérjük vegye figyelembe, hogy az azbesztcementet tartalmazó építőanyagok bontásakor veszélyes hulladéknak minősülnek.

 

 1. Összetörjem a palát, hogy jobban elférjen?

Határozottan kérjük, hogy ne törje össze! A vonatkozó előírások szerint mindent meg kell tenni az azbeszt kiporzásának megakadályozására. Ebből adódóan a hulladék törése, aprítása, tömörítése minden esetben kerülendő.

 

 1. Meddig kell megőrizni a Szállítási lap (SZ-lap) saját példányomat, a Támogatói Okiratot?

10 évig szükséges a dokumentumokat megőrizni.

 

 1. Most nem tudok pályázni, lesz még ilyen pályázat?

Jelenleg nem rendelkezünk ilyen információval. Honlapunkon, közösségi médiás felületünkön és sajtóközlemény révén tájékoztatni fogjuk ügyfeleinket, amennyiben újabb pályázati lehetőség válik elérhetővé.

Jelen pályázatra keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig lehet pályázni.

 

 1. Miért veszélyes az azbeszthulladék?

Az azbesztszálak belégzése bizonyos körülmények között tüdő- mellhártya- és hashártya megbetegedéshez, rákhoz vezethet. A belélegzett azbesztszálak káros elváltozást okozhatnak a tüdőben, különösen a kékazbeszt elemi szálai.

 

 1. Az azbesztes szigetelőanyagot miért nem veszik át? Az is azbeszt!

A 17 06 01* HAK, azaz azbeszttartalmú szigetelőanyag nem képezi jelen pályázat tárgyát.

Kizárólag a 17 06 05* HAK, azaz azbesztet tartalmazó építőanyag képezi a pályázat részét.

 

 1. Édesapám/édesanyám elhunyt, a pályázatukat elfogadták, de a még a hagyatéki eljárás nem zajlott le. Akkor is elviszik az azbesztet?

Igen.

 

 1. Amennyiben a pályázatot megnyertem, de az elszállításig eladom az ingatlant és a birtokbaadás megtörténik, akkor elviszik az azbesztet az új tulajdonostól?

Igen.

 

 1. Amennyiben két különböző ingatlannal szeretnék pályázni, van-e lehetőségem egy pályázaton belül ezt megtenni?

Erre nincs lehetőség.

 

 1. Lehet-e ugyanazzal az e-mail címmel több külön pályázatot benyújtani?

1 regisztrációval (e-mail címmel) több pályázat is beadható, azonban saját névben kizárólag 1 db pályázat nyújtható be.

 

 1. Nyertes pályázat esetén van lehetőség az elszállítás időpontját módosítani, halasztani?

Nyertes pályázat esetén, a pályázat elszállításának időpontját a pályázó a szállító vállalkozóval egyezteti, a szabad időpontok kapacitásának megfelelően. A leegyeztetett időpontot 1 alkalommal van lehetőség módosítani.

 

 1. Honnan tudom, hogy a tulajdonomban lévő azbeszthulladék HAK 17 06 05* azbeszthulladék-e?

Az azbesztcementet tartalmazó építőanyagok bontáskor veszélyes hulladéknak minősülnek. Jelen projekt keretében ezeket a veszélyes hulladéknak minősülő, HAK 17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyagokat gyűjtjük, szállítjuk és ártalmatlanításra átadjuk.

Jellemzően, de nem kizárólag:

 • tető,
 • kerítés,
 • homlokzatburkolás,
 • válaszfalak,
 • régi gáztűzhelyekben a sütő környékén (azbesztlapok),
 • épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek

A Pályázati felhívás bővebb információt és képeket is tartalmaz a beazonosításához.

Felhívjuk a figyelmet! Az alábbi HAK kódú azbeszthulladék nem képezi jelen pályázat tárgyát:

17 06 01*: azbeszttartalmú szigetelőanyag;

17 06 03*: egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz;

17 06 04: szigetelőanyag, amely különbözik a 17 06 01* és a 17 06 03*-tól.

 

 1. A szakszerű bontásról kell igazolás?

Nem feltétele a pályázat benyújtásának.

 

 1. A pályázat keretébe az onduline bitumenes hullámlemez is beletartozik?

Nem. Az Onduline bitumenes hullámlemez hulladékstátuszba kerülve a 17 09 03* hulladékazonosító kódú csoportba tartozik (a továbbiakban: HAK).

 

 1. Milyen időszakban fogják elszállítani az azbeszt hulladékot?

Várhatóan 2023. október hónaptól – 2024. augusztus végéig.

 

 1. Hiánypótlás esetén hol tudom követni a státuszt?

Pályázatának aktuális státuszát a Főmenüben van lehetősége megtekinteni a pályázatok listája fülön.
Amennyiben pályázata hiánypótlással érintett, úgy a Hiánypótlásra vár státuszt látja. A hiánypótlás mentését és benyújtását követően Befogadott hiánypótlás státuszba kerül pályázata.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem tett eleget* a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, a pályázata ebben az esetben is Befogadott hiánypótlás státuszba kerül.
(*Nem tett eleget: azaz nem javította pályázatát, nem töltötte fel az online felület által újonnan generált nyilatkozatot, nem nyújtotta be a mentett státuszú hiánypótlást, vagy nem tartotta be a határidőket)